THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến giảng viên và sinh viên lớp học phần Thiết kế cơ sở dữ liệu - Nhóm 5 việc điều chỉnh như sau:

Học phần trên sẽ được Ths. Trần Nguyên Phong đảm nhận thay cho Ths. Lê Quang Chiến, và lịch học được giữ nguyên không thay đổi.

Đề nghị giảng viên và sinh viên liên quan theo dõi và bố trí kế hoạch hợp lý.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!