THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến giảng viên và sinh viên lớp học phần Chuyên đề Chủ nghĩa xã hội khoa học - Nhóm 1 việc điều chỉnh như sau:

Học phần trên sẽ được Ths. Lê Thanh Hà đảm nhận thay cho Ths. Lê Thị Kim Phương, và lịch học được chuyển từ Thứ 3, tiết 9 - 10, phòng B209 sang Thứ 6, tiết 9 - 10, phòng H201. 

Đề nghị giảng viên và sinh viên liên quan theo dõi và bố trí kế hoạch hợp lý.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!