THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến quý thầy cô và sinh viên các lớp có tiết học vào ngày 13/5/2017, sẽ được thay đổi phòng học, chi tiết cụ thể:

- Nhập môn Cơ sở dữ liệu_Nhóm 1: Phòng E301 --> B319

- Tin học ứng dung_Nhóm 1: Phòng E303 --> E202

- Báo chí và dư luận xã hội_Nhóm 4: Phòng E301 --> E304


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!