THÔNG BÁO
Để thuận tiện trong việc quy hoạch, thống kê lại số lượng phòng học phục vụ công tác giảng dạy, Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho các đơn vị, giảng viên và sinh viên biết phòng học của một số lớp học phần buổi tối có sự thay đổi bắt đầu từ ngày 13/02/2017, cụ thể như sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!