THÔNG BÁO
Theo kế hoạch, trong thời gian sắp tới Nhà trường sẽ sử dụng Phòng học B318 để bố trí thành phòng học thực hành máy tính. Vì vậy thời khóa biểu các lớp học phần đang được bố trí tại phòng B318 sẽ có sự thay đổi, chi tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!