THÔNG BÁO
Nhằm phục vụ tốt công tác kiểm tra của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát chính thức tại Trường trong thời gian sắp tới, Nhà trường thông báo điều chỉnh phòng học cho các lớp học phần trong khoảng thời gian từ ngày 14/5/2017 đến ngày 17/5/2017. Nội dung cụ thể như sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!