THÔNG BÁO
Thực hiện kết luận của Hiệu trưởng ngày 05/9/2017 về việc bố trí phòng học, Nhà trường sẽ sử dụng 02 phòng học B319 và B320 để bố trí làm phòng chuyên môn cho Khoa Công nghệ thông tin. Vì vậy, các lớp học phần đã được bố trí vào 02 phòng học trên sẽ được chuyển đến các phòng học mới. Đề nghị Quý Thầy Cô và sinh viên các lớp theo dõi thông báo để thực hiện.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!