THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến Quý Giảng viên phụ trách lớp học phần Xã hội học đại cương (XHH1012) và sinh viên các lớp Công tác xã hội K41A, K41B, K41C về việc thay đổi phòng học như sau:

1. Xã hội học đại cương - Nhóm 6 - Phòng B212 chuyển sang Phòng E403

2. Xã hội học đại cương - Nhóm 7 - Phòng B319 chuyển sang Phòng E403

3. Xã hội học đại cương - Nhóm 9 - Phòng B214 chuyển sang Phòng E405


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!