THÔNG BÁO
Nhằm phục vụ tốt công tác kiểm tra của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát chính thức tại Trường trong thời gian sắp tới; theo đề nghị của giảng viên cố vấn học tập tại hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị đón Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài ngày 05/5/2017, Nhà trường thông báo điều chỉnh thời gian sinh hoạt lớp cho các lớp sinh viên có lịch sinh hoạt lớp ngày 20/5/2017. Cụ thể, thay đổi ngày sinh hoạt lớp từ ngày 20/5/2017 sang ngày 13/5/2017, chi tiết cụ thể như sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!