THÔNG BÁO
Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên không thể dự thi kết thúc học phần đợt 1 học kỳ 1/2016-2017 vào các ngày 14, 15, 16 tháng 12 do bị ngập lũ, đã làm đơn xin nghỉ thi kết thúc học phần, liên hệ Phòng Đào tạo Đại học để được bố trí thi lại trong đợt 2. Thời gian nhận đơn đến hết ngày 06/01/2017.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!