THÔNG BÁO
Thời gian đăng ký: từ ngày 27/02 đến 03/03/2017. Thời gian thi: 7h00 ngày 05/03/2017. Địa điểm: Trung tâm GDQP - Huế; 161 Nguyễn Khoa Văn - Phường Phú Bài - TX Hương Thủy - TT Huế.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!