THÔNG BÁO
Theo kế hoạch của Trường Đại học Ngoại ngữ, ngày 30/10/2017 là hết hạn đăng ký tài khoản, chọn ngoại ngữ để Trường Đại học Ngoại ngữ phân phòng thi và tổ chức thi đầu vào xếp lớp Ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên năm thứ nhất. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên của Trường chưa thực hiện việc đăng ký tài khoản và chọn ngoại ngữ không chuyên. Nhà trường yêu cầu những sinh viên này khẩn trương đăng ký đúng thời hạn quy định. Để tiến hành đăng ký tài khoản và chọn ngoại ngữ không chuyên, sinh viên năm thứ nhất khẩn trương thực hiện các công việc sau:

1. Truy cập vào trang Web của Trường Đại học Ngoại ngữ tại địa chỉ: http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-tin-danh-cho-sinh-vien-nam-1-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-tai-truong-dhnn-dhh, tải các tập tin liên quan để xem hướng dẫn về việc tạo tài khoản và đăng ký ngoại ngữ không chuyên.

2. Truy cập vào trang Web Ngoại ngữ không chuyên tại địa chỉ: http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/524 để đăng ký tài khoản và xem thông báo về đợt thi đầu vào dành cho sinh viên năm thứ nhất.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc sinh viên liên hệ với các chuyên viên của Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ để được giải quyết.

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!