THÔNG BÁO
Kính gửi: Giảng viên và sinh viên Phòng Đào tạo Đại học xin thông báo về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị quý giảng viên và sinh viên truy cập theo đường dẫn sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!