THÔNG BÁO
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 2 năm 2017 vào tháng 3 năm 2017.

Kế hoạch cụ thể như sau xem trong tập tin chi tiết đính kèm.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!