THÔNG BÁO
Kính gửi: Khoa Điện tử viễn thông và Sinh viên lớp Điện tử viễn thông K19 Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến Khoa Điện tử viễn thông và sinh viên kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý thầy cô và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm ở đường dẫn sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!