THÔNG BÁO
Kính gửi: Toàn thể Giảng viên và Sinh viên, Phòng Đào tạo Đại học kính thông báo đến giảng viên và sinh viên Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018, lịch thi của SV trường Đại học Ngoại Ngữ học môn Môi trường và con người và thông báo đổi phòng học. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý thầy cô và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm dưới đây:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!