THÔNG BÁO
Kính gửi: Giảng viên và sinh viên; Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho giảng viên và sinh viên lịch thi học kỳ 3 năm học 2016-2017. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị quý thầy cô và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm tại đường dẫn sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!