THÔNG BÁO
Kính gửi: Phòng Khảo thí - ĐBCLGD, giảng viên và sinh viên; Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến quý Phòng, giảng viên và sinh viên về việc bổ sung lịch thi các học phần, học kỳ 2/2016-2017. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý phòng, thầy cô và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm dưới đây:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!