THÔNG BÁO
Để kịp thời giải quyết chế độ cho sinh viên, Phòng Công tác HSSV yêu cầu sinh viên bổ sung hồ sơ để được miễn học phí (giấy khai sinh, xác nhận của địa phương về mồ côi cả bố mẹ hoặc giấy chứng tử, đơn đề nghị cấp bù miễn giảm học phí). Địa điểm liên hệ: Phòng Công tác HSSV, dãy nhà E.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!