THÔNG BÁO
Kính gửi: Các đơn vị trong trường và sinh viên Phòng Đào tạo Đại học xin thông báo đến quý giảng viên và sinh viên lịch thi bổ sung và điều chỉnh. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị quý thầy cô và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm dưới dây: Xin chân thành cám ơn.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!