THÔNG BÁO
Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng KKHT và TCXH HK1/16-17 kiểm tra thông tin về tên, tài khoản ATM, số tiền được nhận. Những sinh viên trong danh sách chưa có tài khoản ATM cần liên hệ trực tiếp tổ Kế hoạch tài chính (tầng 2, nhà A) để cung cấp thông tin trước ngày 22/12/2016.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!