THÔNG BÁO
Những sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng KKHT và TCXH khối tốt nghệp năm học 2016-2017 kiểm tra các thông tin về mã SV, tài khoản ATM, số tiền đựoc nhận. Đối với những sinh viên chưa có mã tài khoản ATM cần liên hệ ngay với tổ KHTC (tầng 2, nhà A) để cung cấp thông tin đến hết ngày 07/7/2017.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!