THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học đợt 1 năm 2017, loại hình chính quy.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!