THÔNG BÁO
Những lợi ích khi tham gia nghiên cứu: Miễn phí 1,5 triệu đồng chi phí xét nghiệm sàng lọc 15 typ HPV nguy cơ cao và 18 typ HPV nguy cơ thấp... Tư vấn sức khỏe về HPV và Ung thư cổ tử cung. Được nhận hỗ trợ kinh phí khi tham gia nghiên cứu (100.000 đồng/1 sinh viên). Thông tin cá nhân được đảm mật và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Sinh viên tự thực hiện quy trình lấy mẫu.


Thời gian và địa điểm: 

Ngày 2-3 và 9-10/12/2017, Hội trường A1, 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế.

Hình thức đăng ký : Online qua đường link  goo.gl/rMSU3x

hoặc đăng ký trực tiếp tại Phòng Công tác HSSV, Trường Đại học Khoa học Huế. 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!