THÔNG BÁO
Nữ sinh viên các khoa Công nghệ thông tin, Vật lý, Điện tử Viễn thông tham khảo nội dung đính kèm để tham gia.

Sinh viên đang ký thamg gia tại Phòng Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 25/09/2017

Nội dung


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!