THÔNG BÁO
Ban cán sự các lớp căn cứ tình hình thực tế để triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!