THÔNG BÁO
Sinh viên có thẻ BHYT hết hạn từ ngày 31/12/2017, tham gia đóng bảo hiểm từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 20/12/2017

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!