THÔNG BÁO
Căn cứ tình hình thực tế, tổ Y tế thông báo đến sinh viên các khóa chưa đóng bảo hiểm sẽ được gia hạn đợt cuối từ ngày 02/01/2017 đến ngày 20/01/2017. Địa điểm đóng bảo hiểm tại tổ Y tế, nhà E.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!