THÔNG BÁO
Căn cứ vào danh sách sinh viên chưa nộp Sổ quản lý sinh viên nơi cư trú tính đến ngày 09/3/2018, Nhà trường tiến hành gia hạn thời gian để sinh viên nộp bổ sung. Nếu đến hết hạn cuối mà sinh viên vẫn chưa nộp, Nhà trường sẽ áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định.

Thông báo và danh sách chưa nộp xem tại đây:

http://husc.edu.vn/news.php?readmore=3782


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!