THÔNG BÁO
Vì lý do thời tiết, Nhà trường thông báo hoãn triển khai Hội thảo "Ngày hội việc làm - Văn hóa Nhật Bản 2017" lúc 13h30 ngày 10/11/2017 Thời gian thay đổi sẽ thông báo sau. Trân trọng./.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!