THÔNG BÁO
Căn cứ yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc không sử dụng sinh viên tham gia coi thi THPT quốc gia năm 2017; Nhà trường thông báo để sinh viên đã đăng ký tham gia coi thi được biết. Trân trọng./.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!