THÔNG BÁO
Sinh viên nếu thuộc đối tượng dân tộc- nghèo hoặc dân tộc- cận nghèo của năm 2017 kiểm tra lại danh sách, nếu có thắc mắc, liên hệ trực tiếp Phòng Công tác HSSV để được giải quyết trước ngày 27/06/2017.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!