THÔNG BÁO
Sinh viên nếu thuộc đối tượng khuyết tật- nghèo hoặc khuyết tật- cận nghèo năm 2017, kiểm tra danh sách đính kèm, nếu có thắc mắc liên hệ Phòng Công tác HSSV để được giải quyết trước ngày 28/06/2017.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!