THÔNG BÁO
Kính gửi: Giảng viên và sinh viên; Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến giảng viên và sinh viên học phần Đại số tuyến tính (TOA1013) được mở bổ sung vào học kỳ 2/2016-2017. Để biết thêm chi tiết, đề nghị giảng viên và suy viên truy cập vào tập tin được đính kèm tại đường dẫn sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!