THÔNG BÁO
Đại diện ban cán sự lớp sinh viên nhận Giấy chứng nhận Tuần sinh hoạt công dân HSSV từ ngày 13/11-17/11/2017 tại Phòng Công tác HSSV.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!