THÔNG BÁO
Yêu cầu những sinh viên có tên sau đến Phòng Công tác HSSV để nhận khen thưởng. Hạn cuối đến ngày 11/8/2017.

1. Lê Thị Thanh Ngân- Hóa học K37

2. Vũ Thị Mai- Hóa học K37

3. Phan Ngọc Hiệu- Hóa học K37

4. Cao Hữu Linh Giang- Hóa học K37

5. Hồ Thị Kim Chi- CNSH K36

6. Đặng Thị Hiền Thắm- CNSH K36

7. Hồ Thị Mỹ Duyên- Khoa học Môi trường K37


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!