THÔNG BÁO
Lớp trưởng các lớp sinh viên K41 đại diện đến nhận thẻ sinh viên kết hợp thẻ ngân hàng. Địa điểm: Phòng Công tác HSSV, dãy nhà E. Thời gian: Từ 8h00 đến 10h00 ngày 25,26/9/2017.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!