THÔNG BÁO
Để chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp, Nhà trường thông báo đến sinh viên khóa 37 chưa nộp bằng Trung học phổ thông (có danh sách đính kèm) những nội dung sau: - Thời gian: Nộp trước ngày 10/5/2017 - Địa điểm: Phòng Công tác học sinh, sinh viên (dãy nhà E)

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!