THÔNG BÁO
SV khoá 40 đọc kỹ nội dung thông báo và Tài liệu hướng dẫn nộp học phí trực tuyến trên trang Thông tin đào tạo tín chỉ của Nhà trường để nộp học phí đúng quy định. Lưu ý SV không được nộp trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Nhà trường.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!