THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo Đại học gửi đến đến Quý giảng viên và sinh viên sổ tay học vụ học kỳ II năm học 2016-2017. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý thầy cô truy cập vào tập tin được đính kèm sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!Anh ngữ AMES