THÔNG BÁO
Ngày 07/5/2017, lần đầu tiên Trường Đại học Khoa học tổ chức Ngày hội tư vấn và thông tin việc làm Nội dung chương trình: Tuyển dụng: (gần 20 đơn vị đăng ký tham gia tuyển dụng sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, cựu sinh viên) Nhiều chỉ tiêu thực tập tại các doanh nghiệp. Hội thảo "Khởi nghiệp cơ hội và thách thức". Hội thảo "Cơ hội việc làm cho sinh viên khối ngành xã hội".

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!