THÔNG BÁO
Nhà trường thông báo đến các sinh viên tiềm năng tham gia tập huấn triển khai Giải thưởng Honda Y-E-S Award 2017 thay đổi địa điểm từ PHÒNG HỘI THẢO KH2 ĐẾN PHÒNG HỌP NHÀ A (tầng 2 Dãy nhà A). Thời gian từ 8h00.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!