THÔNG BÁO
Kính gửi: Phòng Khảo thí - ĐBCLGD, Khoa CNTT, LLCT và sinh viên; Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến Quý Khoa, Giảng viên và sinh viên thay đổi phòng thi các lớp học phần vào chiều ngày 13/05/2017. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị quý Khoa, giảng viên và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm ở đường dẫn dưới đây:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!