THÔNG BÁO
Căn cứ tình hình thực tế, Phòng Công tác HSSV thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường về việc thay đổi thời gian bắt đầu lớp học từ 7h30 dời sang 9h00 ngày 26/08/2017 Các nội dung khác không thay đổi.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!