THÔNG BÁO
Khoa Giáo dục thể chất có công văn thông báo việc thi lần 2 các học phần của khối kiến thức Giáo dục thể chất, học kỳ I, năm học 2016-2017.

Nội dung chi tiết của thông báo xem tập tin đính kèm.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!