THÔNG BÁO
Ngày 29/7/2017, Nhà trường đã thông báo cho những sinh viên đăng ký học học kỳ 3 năm học 2016-2017 thời hạn nộp học phí đến hết ngày 04/8/2017. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại do còn nhiều sinh viên chưa nộp đầy đủ học phí nên Nhà trường sẽ tiếp tục thu bổ sung vào ngày thứ 6 (11/8/2017). Đây là đợt thu cuối cùng của học kỳ 3, năm học 2016-2017, nên đề nghị sinh viên có đăng ký học kỳ 3 còn nợ học phí đến nộp trực tiếp tại Tổ KHTC, tầng 2, Nhà A. Trân trọng thông báo!

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!