THÔNG BÁO
Khoa Giáo dục thể chất thông báo đến toàn thể sinh viên việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2017-2018, Nhà trường đề nghị sinh viên theo dõi và nộp học phí đúng quy định.

Chi tiết xem tập tin đính kèm


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!