THÔNG BÁO
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 của Khoa Giáo dục thể chất và các Trường Đại học thành viên, Khoa trực thuộc Đại học Huế, Khoa Giáo dục thể chất thông báo đến các sinh viên việc thu học phí Chứng chỉ giáo dục thể chất học kỳ 2, năm học 2016-2017.

Chi tiết thông báo xin xem trong tập tin đính kèm


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!