THÔNG BÁO
- Đối tượng: sinh viên các lớp đã đăng ký và chưa đăng tham gia chương trình xét nghiệm virus HPV (Human Papilloma virus) tại Trường Đại học Khoa học dành cho nữ sinh viên năm thứ nhất K41 năm thứ 4 K38. - Thời gian: Buổi sáng từ 8h00; Buổi chiều từ 13h30 ngày 02,03/12/2017. - Địa điểm: Hội trường A1, trường Đại học Khoa học

Ngoài ra sinh viên muốn đăng ký thêm, liên hệ Phòng thực hành Khoa Sinh học, dãy nhà A.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!