THÔNG BÁO
Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế thông báo cho các sinh viên từ khóa tuyển sinh năm 2015 trở về trước còn thiếu điểm các học phần Giáo dục thể chất nhanh chóng đăng ký học lại theo kế hoạch của công văn sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!